Pigtails buigen binnen strikte norm.

Voor de renovatie van een petrochemische plant buigen we Pigtails.

In nauw overleg met de klant worden de  beschikbare pijpafmetingen en technische specificaties bepaald. We produceren het buigwerk efficient en binnen de gestelde normen.