Rolbeugels voor op Tusk-force safari Land Rover.

7 april 2015 - Tebunus heeft voor Tusk Force de beugels voor op deze Land Rover gemaakt.

Tusk Force biedt particulieren en bedrijven de mogelijkheid om te participeren in natuurbeschermingsprojecten in Sub-Sahara Afrika. Hierbij is het uitgangspunt dat de participatie niet alleen aan de doelen van natuurbeschermingsprojecten bijdraagt, maar ook een wezenlijke toegevoegde waarde oplevert voor de partij welke tijd, geld of andere middelen investeert

Tusk Force gaat deze auto inzetten op beursen, zodat mensen het echte gevoel kunnen krijgen hoe het is om een safari te doen in zo een auto.