Algemene informatie

Bewerkingen toegelicht
 
Het buigen of plooien van een materiaal is de mate waarin het vervormt in de richting loodrecht op zijn lange as. Buiging is een samengesteld belastingsgeval omdat er in het materiaal tegelijkertijd zowel trek als druk optreedt. Deze vervorming is het gevolg van een kracht op het voorwerp die loodrecht op de lange as werkt.
 
Met een lintzaag
Bij het zagen met een lintzaag wordt gewerkt met een doorlopend lint van enkele meters lang. Het lint snijdt één kant op. Doordat het doorloopt, hoeft het niet te worden teruggehaald. Het lint wordt gelijkmatig belast, waardoor de slijtage ook gelijkmatig is en de levensduur hoog.
 
Met een cirkelzaag
Bij het zagen met een cirkelzaag wordt gebruik gemaakt van een schijf met rondom zaagtanden. Net als bij een lintzaag is er sprake van een doorlopende snijbeweging met de bijbehorende gelijkmatige belasting en de gelijkmatige slijtage. Een verschil met de lintzaag is dat een cirkelzaag stabieler is.
 
Een braam is een scherpe opstaande rand die aan een werkstuk ontstaat door een koude metaalbewerking zoals stansen, ponsen of zagen. Hieraan kan iemand zich verwonden. Het wegwerken van bramen heet 'ontbramen'. De manier van ontbramen wordt bepaald door de vorm van het werkstuk en de aard van het materiaal.
 
Een merk is een bepaalde reeks cijfers en letters of afbeelding op een product of materiaal die aangeeft waar het vandaan komt. Wanneer deze markering is weggevallen of vervaagd, kan Tebunus deze opnieuw aanbrengen, zodat de traceerbaarheid gewaarborgd blijft.
 
Met een freesmachine
Een freesmachine is een machine voorzien van een frees waarmee verschillende materialen zoals staal, aluminium, kunststof, hout en andere materialen verspaand kunnen worden. Er kunnen ingewikkelde vormen in materialen gemaakt worden, zoals: sleuven, gaten, eilanden en kamers.
 
Met een draaibank
Een draaibank is een machine voor het bewerken/verspanen van cilindervormige werkstukken. Bij de draaibank staat het snij gereedschap (draaibeitel) stil, terwijl het werkstuk beweegt (draait).
 
Door middel van kotteren
Kotteren is een vorm van draaien waarbij het product stilstaat en het gereedschap draait. Het kottergereedschap is excentrisch bevestigd op de draaiende as, waardoor het een cirkelbeweging beschrijft met de beitel naar buiten. Bij langskotteren blijft de cirkel die het gereedschap beschrijft hetzelfde en wordt het gereedschap steeds verder een bestaand gat ingevoerd. Bij vlakkotteren wordt het gereedschap steeds verder naar buiten gedrukt, waardoor een steeds groter rond vlak ontstaat.
 
Penetrant onderzoek is een niet-destructief onderzoek, meestal gebruikt om scheuren te detecteren. Het kan ook gebruikt worden wanneer magnetisch onderzoek te moeilijk is om toe te passen. De te volgen stappen zijn:
 
·         Het te testen oppervlak reinigen: vuil, verf, olie, vet en roest verwijderen. Dit kan zowel mechanisch (schuren) als chemisch.
·         Penetrant aanbrengen. Het penetrant heeft, afhankelijk van het te testen materiaal, 10 tot 30 minuten nodig om in de scheuren te dringen.
·         Teveel aan Penetrant verwijderen.
·         Aanbrengen van een ontwikkelaar die het penetrant dat in de scheuren was gedrongen, er uit trekt. Vergelijkbaar met een vloeipapier dat inkt opzuigt. Gekleurde vlekken duiden de positie en de vorm van de scheuren aan. Voor een goed contrast tegenover de witte ontwikkelaar, wordt meestal een rode penetrant gebruikt.
·         Inspectie van het testoppervlak, direct na het aanbrengen van de ontwikkelaar en een tweede keer na 15 minuten.
·         Reiniging van het monster.
 
 Verpakken is de bewerking voor het omhullingen van producten en heeft drie functies:
·         Bescherming van producten tegen bijvoorbeeld stof, vocht en bacteriën.
·         Het bijeenhouden van producten die een eenheid vormen, bijvoorbeeld voor transport.
·         Het delen van productinformatie.